Đăng ký thi đấu

Chương trình sẽ được diễn ra
từ 27-05-2016 14:00:00 đến 11-06-2016 15:59:59.